2019. jan 23.

Japán folklór - a Yokaiok világa

írta: SCS.
Japán folklór - a Yokaiok világa

A Yokai-ok, vagyis magyar fordításban szellemek/démonok óriási gyűjtőtégelyt alkotnak a japán folklórban.

Számtalan típusban, alakban fellelhetőek; lehetnek a "jó", de ugyanakkor a "rossz" megtestesítői is. Az emberekkel alkotott kapcsolatuk az esetek többségében árnyalt; sokszor nem lehetünk biztosak abban, hogy valójában milyen célt is szolgál a jelenlétük. Sokan kifejezetten tartózkodnak az emberi kapcsolatoktól, más démonok ezzel szemben mániákusan keresik a társaságot. Szerelem, megszállás, segíteni akarás, szexuális vágy, magány legyőzése... ezerféle indok vezérelheti cselekedeteiket. 
Ha más nem is, egyvalami biztosan közös jellemzőjük lehet: valamennyi Yokai rendelkezik természetfeletti hatalommal, ezláltal a szimpla halandók nem képesek elpusztítatani őket, erre csak - az animékből is jól ismert - szerzetesek, papnők lehetnek képesek.

A bejegyzés célja - természetesen a teljesség igénye nélkül -, egy kis betekintést nyújtani a Yokai-ok misztikus világába, illetve felkelteni az érdeklődést a különleges japán folklór iránt. :)


Nézzük meg, milyen jellegzetes Yokai-típusokkal találkozhatunk:

 

Yurei

A Yurei lényegében egy olyan lélek, ami bizonyos okok miatt képtelen átkelni a túlvilágra.
Jobbára a nyugati ember szellemalak-elképzelésével azonos lény, aki az esetek többségében női testben jelenik meg. Általában fehér kimonót visel; haja hosszú és fekete. Rendszerint a föld felett lebeg, lángok vagy levegőben úszó mocsári fények kíséretében.

Japánban hagyományosan úgy tartják, hogy minden embernek van egy belső szelleme. Amikor egy személy meghal, ez a szellem elhagyja a testet. Lényegében a lélekkel is azonosíthatjuk ezt a belső szellemet.
Ha a temetés nem a megszokott hagyományok szerint zajlik, vagy az illető hirtelen - általában erőszakos - halált hal; legyen az gyilkosság vagy akár öngyilkosság által, úgy a szellem nem lel békére, s Yurei-é válva visszatér az élők világába. Az ilyen hirtelen történt haláleset kapcsán a felfokozott érzelmek, mint például a bűntudat, féltékenység, gyűlölet, szerelem, stb. szinte természetszerűek. A yurei egészen addig kísért, amíg ezek az érzelmi konfliktusok meg nem oldódnak (jaj, mennyi animében megfigyelhettük már ezt, ugye?), vagy amíg a halottat tisztességsen el nem temetik.

069-yuurei.jpg


Oni
 

A japán mondavilág különleges teremtményei az Onik, melyek a nyugati trollokhoz, vagy démonokhoz hasonlatosak, de számtalan alakjuk ismert. Általában óriási szörnyetegként kerülnek ábrázolásra, karmokkal a kezükön és szarvakkal a fejükön. Ágyékkötőnél ritkán viselnek több ruhadarabot. A bőrük színe rendkívül változatos: a kéken, zöldön át, fekete, lila, fehér és piros színben különösen gyakoriak. A japán hitvilág szerint az onik az Ördög szolgái, akik megkínozzák a bűnösöket a Jigokuban, vagyis a pokolban. Általában gyéren lakott területeken élnek; uralják a szelet és a viharokat, így gyakran utaznak felhőkön. 

 026-oni.jpg


Rokurokubi

Egy átok eredményeként létrejött yokai, akit azzal büntetett a sors, hogy éjszakánként képessé válik bármilyen hosszúságúra nyújtani a nyakát.
Rokurokubi akkor jön létre, ha az illető megszegi a buddhista tanokat. Általában olyan személyekre is vadászik, akik szintén vétettek a buddhizmus előírásaiban. A csigaszerű fej éjszakánként átvándorol a házakon és kiszívja az életenergiát az emberekből, valamint az állatokból.

 053-rokurokubi.jpg


Futakuchi-onna
 

Vagyis a kétszájú asszony, aki egy olyan nő, aki a koponyája hátsó részén rendelkezik egy második szájjal is. Leggyakrabban olyan asszonyok válnak ilyen szörnnyekké, akik nagyon keveset esznek; maguktól és gyermekeiktől is szinte teljesen megvonják az ételt. Egy tragikus eset után történik meg rendszerint az átváltozás, s ekkor jelenik meg a második száj - nyelvvel, fogakkal együtt természetesen. A haj alatt "megbúvó" száj fenyegető szavakat suttog az asszony fülébe, ezzel evésre késztetve őt. Ha a nő még ezek után sem hajlandó az evésre, úgy a yokai haja mozogni kezd és táplálni kezdi őt.

 d68c76a99f3b5457aeabce24dded648b.jpg

 

Alakváltó állatdémonok, vagyis Henge-k

A Henge szintén egy gyűjtőfogalom a Yokai-okon belül, mely alá az alakváltoztatásra képes, varázserővel rendelkező állatdémonok tartoznak. 

 

Kitsune

Vagyis róka szellem.
A japán történetek általában bölcs lényekként ábrázolják őket, s tudásuk a koruk előrehaladtával csak gyarapodik. A Kitsune egyik jellegzetes tulajdonsága, hogy minél több farka van, annál bölcsebb és hatalmasabb. A legmegbecsültebb egyedek a kilenc farokkal rendelkező rókaszellemek, melyek - a kilencedik farok megjelenését követően - arany vagy hófehér színű bundával ékeskednek. Úgy tartják, hogy a Kitsune csak minden 1000. életév betöltésével képes új farkat növeszteni, így a Kyubi - vagyis kilencfarkú egy igazi matuzsálem.

flat_550x550_075_f_u4.jpg


Tanuki

Vagyis Nyestkutya.
Japánszerte gyakoriak a tanuki-szobrok a templomok, szentélyek és éttermek bejáratainál. Általában ezek a kerek hassal és hatalmas, földig érő herékkel ábrázolt szobrok kúp alakú kalapot viselnek, egyik kezükben kannát tartanak, míg a másikban szakés üveget, esetleg üres pénztárcát fognak.
A Tanukik ártalmatlan lények, általában szerencsét hoznak; vidám és pajkos állatok. Érdekességük, hogy mielőtt átváltoznának, falevelet tesznek a kobakjukra. Átváltozásuk alkalmával főként testes, nőcsábász csavargók vagy kolduló szerzetesek alakját öltik magukra, akik imádják a szakét. Az italért azonban sosem fizetnek, csak pénznek álcázott faleveleket hagynak hárta.

 607b4595148cd8caf9a5344ae68e0af3.jpg Mujina

Vagyis borz szellem, mely egy kistestű, rakoncátlan, pajkos állat. Természetéből fakadóan rémisztő, de nem rosszindulatú yokai. Imád másokat bolonddá tenni, de különösen a gonosz embereket választja "prédájául". A kitsunéhez hasonlóan a mujinák is képesek bijuu-vá, vagyis többfarkú szellemmé változni, s szintén a kilenc farokkal rendelkező példányokat tekintik a legkiválóbbnak.

b6a5e038d90f0c82e2854e2d7bc94447.jpg


B
akeneko-k

Ők a szellem-macskák, melyek a "hagyományos" macskákból alakulnak ki akkor, amikor az állatok átlépik a bűvös 13 éves kort, a súlyuk pedig meghaladja a négy kilót. Ezzel egyidejűleg a Bakeneko farka megnő, mintegy jelképezve a mágikus erőt.
Előforulhat, hogy a Bakeneko farka ketté válik, ilyenkor megnő a hatalma, s ettől kezdve már Nekomatának nevezik. Ez egyfajta macska-szörny, mely képes irányítani a holtakat kettéhasadt farka segítségével. Kifejezetten sértődékeny lény, így fontos megadni számára a kellő tiszteletet és figyelemet.

Nem csupán macska-szörnyek, hanem jólelkű macskák is megelvenednek a történetekben, őket nevezik Maneki neko-knak, akik a világszerte elterjedt integető kerámiamacskák alakját is ihlethették. Ezen apró szobrok a jószerencsét szimbolizálják. A maneki nekoknak többek között egy olyan története ismert, amikor egy macska az integetésével elcsalt egy embert, mielőtt a villám belecsapott volna a fába, ami alatt állt.

 ae35a782c63449cd79bff6f0d7fed0ad.jpg

Hebi

Vagyis kígyó.
A történetek kétféle Hebit különböztetnek meg egymástól: a jóságos és a gonosz kígyót. Többféle méretben és alakban léteznek, általában erős méreggel rendelkeznek, s nagyon gyakran jelennek meg női alakban. Többen tudnak emberi nyelven beszélni is, valamint kifinomult érzékkel manipulálnak és hazudnak másoknak. Számos történetben találkozhatunk olyan Hebivel, mely valaha ember volt, viszont valamilyen oknál fogva kígyó formájában született újjá, ezzel elérve a megvilágosodást.

 7a1ed3fb50b44e2140936fd48428113c.jpg


Ookami

Vagyis farkas szellem, mely egy jóindulatú, becsületes teremtés, akinek rendkívül erős mágikus erőt tulajdonítanak. Japán déli vidékeinek egy természetfeletti lénye az okuri ookami, azaz a "kísérő farkas", ami állítólag követi az embert a hegyekben és oltalmazza őt. Másfelől viszont úgy tartják, hogy nem csak ez a kedves fajtája létezik az okuri ookaminak, a másik típusa ugyanis nem azért követi az embert, hogy megvédje, hanem éppen ellekezőleg, azért ered a nyomába, hogy becserkéssze. 

 288241.jpg


Inugami
 

A kutya szellem, akit felváltva ábrázolnak barátságos és szörny alakban egyaránt. Egyrészt tekinthetünk rá "házőrzőként", aki yokai erejét arra használja fel, hogy emberi alakot öltve elűzze a gonosz szellemeket és ezáltal megvédvje gazdáját.
Másfelől viszont egy kutya szellem lelke bosszúra szomjazva az egyik legádázabb bestia lehet, akinek üldözése elől szinte lehetetlen elmenekülni. Úgy tartják, hogy csak egy nagyon erős szellemi energiával rendelkező szerzetes képes megszabadítani ettől a yokaitól.

 suushi_inugami.jpg

 

Tsuchigumo 

A Tsuchigumo, vagyis a föld pók egy igen sokat foglalkoztatott alakja a japán mondavilágnak, rendkívül gyakran találkozhatunk vele. Ezek a szellemek jellegzetesen hosszú póklábakkal rendelkeznek és barlangokban élnek. A Tsuchigumo egyik formája a Jorogumo, melyről úgy tartották, hogy a világon a legerősebb méreggel rendelkezik és elszakíthatatlan sárga hálót sző.  Ez a különösen veszélyes, tőrszerű potrohhal felfegyverzett, fekete, vörös, zöld és sárga foltokkal tarkított yokai, nem képes elviselni a napfényt, s úgy tartják, hogy ő az egyetlen pók, amely vérrel rendelkezik.

 016-tsuchigumo.jpg(Valamennyi fotó: pinterest illetve yokai.com)

 

Szeretettel,
Csilla

Szólj hozzá

japán érdekesség folklór szellemek démonok yokai